time Bây giờ là:
- 13/04/2024

Tổng hợp những cặp lô hay về cùng nhau bạn buộc phải biết

Bạn nên để ý đến những cặp lô hay về cùng nhau để có thể dễ dàng dự đoán chuẩn xác con lô sắp về bờ. Hiện nay, các chuyên gia lô đề Soi cầu 247 đã tổng hợp chi tiết và đầy đủ thông tin quan trọng này cho bạn. 

Những cặp lô hay về cùng nhau trong cùng một ngày

 • Lô 19 và lô 82 có tỷ lệ về trong cùng một ngày là 20.9%.
 • Lô 38 và lô 56 có tỷ lệ về trong cùng một ngày là 18.7%.
 • Lô 95 và lô 61 có tỷ lệ về trong cùng một ngày là 17.37%.
 • Lô 31 và lô 65 có tỷ lệ về trong cùng một ngày là 16.87%.
 • Lô 78 và lô 23 có tỷ lệ về trong cùng một ngày là 16.31%.
 • Lô 18 và lô 09 có tỷ lệ về trong cùng một ngày là 16.2%.
 • Lô 03 và lô 37 có tỷ lệ về trong cùng một ngày là 15.8%.
 • Lô 66 và lô 63 có tỷ lệ về trong cùng một ngày là 15.73%.
 • Lô 62 và lô 97 có tỷ lệ về trong cùng một ngày là 15%.
 • Lô 95 và lô 59 có tỷ lệ về trong cùng một ngày là 14.88%.
 • Lô 25 và lô 69 tỷ lệ xuất hiện cùng nhau là 20,6% trong 1 kỳ quay.
 • Lô 48 và lô 30 tỷ lệ xuất hiện cùng nhau là 18.8% trong 1 kỳ quay.
 • Lô 64 và lô 87 tỷ lệ xuất hiện cùng nhau là 18.3% trong 1 kỳ quay.
 • Lô 34 và lô 74 tỷ lệ xuất hiện cùng nhau là 17.25% trong 1 kỳ quay.
 • Lô 79 và lô 58 tỷ lệ xuất hiện cùng nhau là 16.85% trong 1 kỳ quay.
 • Lô 10 và lô 16 tỷ lệ xuất hiện cùng nhau là 16.4% trong 1 kỳ quay.
 • Lô 09 và lô 78 tỷ lệ xuất hiện cùng nhau là 16.03% trong 1 kỳ quay.
 • Lô 26 và lô 67 tỷ lệ xuất hiện cùng nhau là 15.75% trong 1 kỳ quay.
 • Lô 28 và lô 70 tỷ lệ xuất hiện cùng nhau là 14.6% trong 1 kỳ quay.
 • Lô 47 và lô 84 tỷ lệ xuất hiện cùng nhau là 14.2% trong 1 kỳ quay.
Những cặp lô hay về cùng nhau trong cùng một ngày
Những cặp lô hay về cùng nhau trong cùng một ngày

Những cặp lô hay về cùng nhau theo thứ tự trước sau

 • Kỳ này về bờ lô 36 thì kỳ sau bạn nên cân nhắc đánh con lô 060.
 • Kỳ này về bờ lô 11 thì kỳ sau bạn nên cân nhắc đánh con lô 88.
 • Kỳ này về bờ lô 66 thì kỳ sau bạn nên cân nhắc đánh con lô 80.
 • Kỳ này về bờ lô 19 thì kỳ sau bạn nên cân nhắc đánh con lô 96.
 • Kỳ này về bờ lô 67 thì kỳ sau bạn nên cân nhắc đánh con lô 79.
 • Kỳ này về bờ lô 14 thì kỳ sau bạn nên cân nhắc đánh con lô 18.
 • Kỳ này về bờ lô  98 thì kỳ sau bạn nên cân nhắc đánh con lô 32.
 • Kỳ này về bờ lô 78 thì kỳ sau bạn nên cân nhắc đánh con lô 95.
 • Kỳ này về bờ lô 45 thì kỳ sau bạn nên cân nhắc đánh con lô 64.
 • Kỳ này về bờ lô 32 thì kỳ sau bạn nên cân nhắc đánh con lô 79.
 • Kỳ này về bờ lô 19 thì kỳ sau bạn nên cân nhắc đánh con lô 54.
Những cặp lô hay về cùng nhau theo thứ tự trước sau
Những cặp lô hay về cùng nhau theo thứ tự trước sau

Những cặp lô hay về cùng nhau theo từng đôi một

 • Hôm nay về bờ cặp lô đẹp 808 thì hôm sau bạn nên mạnh dạn đầu tư tiền bạc cho cặp lô 737.
 • Hôm nay về bờ cặp lô đẹp 646 thì hôm sau bạn nên mạnh dạn đầu tư tiền bạc cho cặp lô 232.
 • Hôm nay về bờ cặp lô đẹp 585 thì hôm sau bạn nên mạnh dạn đầu tư tiền bạc cho cặp lô 787
 • Hôm nay về bờ cặp lô đẹp 282 thì hôm sau bạn nên mạnh dạn đầu tư tiền bạc cho cặp lô 393.
 • Hôm nay về bờ cặp lô đẹp 505 thì hôm sau bạn nên mạnh dạn đầu tư tiền bạc cho cặp lô 616.
 • Hôm nay về bờ cặp lô đẹp 727 thì hôm sau bạn nên mạnh dạn đầu tư tiền bạc cho cặp lô 838.
 • Hôm nay về bờ cặp lô đẹp 949 thì hôm sau bạn nên mạnh dạn đầu tư tiền bạc cho cặp lô 050.
 • Hôm nay về bờ cặp lô đẹp 676 thì hôm sau bạn nên mạnh dạn đầu tư tiền bạc cho cặp lô 272.
 • Hôm nay về bờ cặp lô đẹp 383 thì hôm sau bạn nên mạnh dạn đầu tư tiền bạc cho cặp lô 494.
 • Hôm nay về bờ cặp lô đẹp 606 thì hôm sau bạn nên mạnh dạn đầu tư tiền bạc cho cặp lô 717.
 • Hôm nay về bờ cặp lô đẹp 828 thì hôm sau bạn nên mạnh dạn đầu tư tiền bạc cho cặp lô 939.
 • Hôm nay về bờ cặp lô đẹp 040 thì hôm sau bạn nên mạnh dạn đầu tư tiền bạc cho cặp lô 151.
Những cặp lô hay về cùng nhau theo từng đôi một
Những cặp lô hay về cùng nhau theo từng đôi một

Kết luận

Thông qua việc tìm hiểu và nắm rõ những cặp lô hay về cùng nhau bạn có thể dễ dàng hơn trong việc dự đoán kết quả xổ số. Các bảng tổng hợp này đã được chuyên gia lô đề xây dựng, bạn chỉ cần tham khảo và áp dụng theo. Trên thực tế, đã có rất nhiều anh em lô đề áp dụng phương pháp này và may mắn thành công.